Video game news, video game reviews, walkthroughs, video game mods, and game trailers

Know your stuff? Help others out: add cheats, walkthroughs, glitches and more

Cheats for Dynasty Warriors

Unlock More Characters

 • All platforms
 • Unlock
Other: Lu Bu - Diao Chan - Zhu Rong Complete Musou mode with any default Other character.
Other: Yuan Shao - Dong Zhuo Complete Musou mode once with one character from each kingdom
Other: Zhang Jiao - Meng Huo Complete Musou mode with one character from Shu, Wu, and Wei
Shu: Jiang Wei - Huang Zhong - Wei Yan Complete Musou mode with Liu Bei
Shu: Zhuge Liang - Lui Bei - Pang Tong Complete Musou mode with any default Shu character.
Wei: Cao Cao - Cao Ren - Sima Yi Complete Musou mode with any default Wei character.
Wei: Zhang He - Zhang Liao - Xu Huang Complete Musou mode with Cao Cao
Wu: Da Qiao - Xiao Qiao Complete Musou mode with Sun Ce.
Wu: Sun Jian - Sun Ce - Sun Quan Complete Musou mode with any default Wu character.
Wu: Zhou Tai - Huang Gai - Lu Meng Complete Musou mode with Sun Jian

Sound Test

 • All platforms
 • Unlock

Complete the game with 1 character from each kingdom to unlock Sound Test in the Option menu.

Hidden Deployable Officers

 • All platforms
 • Unlock
Masamune Date, Noh, Hanzo Hattori, Ranmaru Mori and Hideyoshi Hashiba Get 100 Officers
Qiong Ying, Hu San Niang, Li Shi Shi and Cai Wen Ji Get 50 Officers
Sanada Yukimura, Keiji Maeda, Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, Goemon Ishikawa, Kenshin Uesugi, Oichi, Okuni, Kunoichi, Magoichi Saika, Shingen Takeda Get 100 Officers
Yoshimoto Imagawa, Tadakatsu Honda and Ina Get 150 Officers

Unlock More Characters

 • All platforms
 • Unlock
Other: Lu Bu - Diao Chan - Zhu Rong Complete Musou mode with any default Other character.
Other: Yuan Shao - Dong Zhuo Complete Musou mode once with one character from each kingdom
Other: Zhang Jiao - Meng Huo Complete Musou mode with one character from Shu, Wu, and Wei
Shu: Jiang Wei - Huang Zhong - Wei Yan Complete Musou mode with Liu Bei
Shu: Zhuge Liang - Lui Bei - Pang Tong Complete Musou mode with any default Shu character.
Wei: Cao Cao - Cao Ren - Sima Yi Complete Musou mode with any default Wei character.
Wei: Zhang He - Zhang Liao - Xu Huang Complete Musou mode with Cao Cao
Wu: Da Qiao - Xiao Qiao Complete Musou mode with Sun Ce.
Wu: Sun Jian - Sun Ce - Sun Quan Complete Musou mode with any default Wu character.
Wu: Zhou Tai - Huang Gai - Lu Meng Complete Musou mode with Sun Jian

Hidden Deployable Officers

 • PSP
 • Unlock
Masamune Date, Noh, Hanzo Hattori, Ranmaru Mori and Hideyoshi Hashiba Get 100 Officers
Qiong Ying, Hu San Niang, Li Shi Shi and Cai Wen Ji Get 50 Officers
Sanada Yukimura, Keiji Maeda, Nobunaga Oda, Mitsuhide Akechi, Goemon Ishikawa, Kenshin Uesugi, Oichi, Okuni, Kunoichi, Magoichi Saika, Shingen Takeda Get 100 Officers
Yoshimoto Imagawa, Tadakatsu Honda and Ina Get 150 Officers

Sound Test

 • All platforms
 • Unlock

Complete the game with 1 character from each kingdom to unlock Sound Test in the Option menu.